top of page

CENNÍK SLUŽIEB

Uvedené ceny sú platné iba v prípade objednania jedného kilometra štvorcového. Pre väčšie plochy sa jednotková cena výrazne znižuje. Čím väčšie územie si objednáte, tým vačšiu zľavu a nižšiu jednotkovú cenu od nás dostanete.Kontaktujte nás a preverte si svoju výšku zľavy na zakazky@eurosense.sk.

ORTOFOTOMAPY

Digitálna bezvegetačná ortofotomapa v rozlíšení 10 cm/pixel, RGB / CIR (ukážka)

Bratislava, Trnava, Nitra z r. 2019 (ukážka)

B.Bystrica z r. 2018 

Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín z r. 2016 (ukážka)

mestá SR z r. 2012-2013 

 

Digitálna vegetačná ortofotomapa v rozlíšení 10 cm/pixel, RGB / CIR

Bratislava z r. 2013 (ukážka)

Bratislava z r. 2007 (ukážka)

Bratislava z r. 2003, iba RGB (ukážka)

 

 

Digitálna vegetačná ortofotomapa v rozlíšení 20 cm/pixel, RGB / CIR

Bratislava a okolie z r. 2018 (ukážka)

celá SR, výrez zo 6. ortofotomapy SR z r.2017 západ, 2018 stred, 2019 východ (ukážka)

celá SR, výrez z  5. ortofotomapy SR z r.2014 západ, 2015 stred, 2016 východ (ukážka)

 

 

Digitálna vegetačná  ortofotomapa v rozlíšení 25 cm/pixel, RGB / CIR

celá SR, výrez zo 4. ortofotomapy SR z r.2011 západ, 2012 stred, 2013 východ (ukážka)

celá SR, výrez z 3. ortofotomapy SR z r.2008 západ, 2009 stred, 2010 východ (ukážka)

 

 

Digitálna vegetačná  ortofotomapa v rozlíšení 50 cm/pixel, RGB  

celá SR, výrez z 2. ortofotomapy SR z r.2005 západ, 2006 stred, 2007 východ (ukážka)

celá SR, výrez z 1. ortofotomapy SR z r.2002 západ+juh, 2003 východ+sever (ukážka)

 

 

Digitálna Historická čiernobiela ortofotomapa v rozlíšení 50 cm/pixel

celá SR, výrez z HOFM SR, vacsina uzemia z r 1949 (ukážka)

Jednotková cena (EUR / km2) bez DPH

160,00

140,00

120,00

90,00

 

Jednotková cena (EUR / km2) bez DPH

90,00

80,00

70,00

 

 

Jednotková cena (EUR / km2) bez DPH

90,00

80,00

70,00

Jednotková cena (EUR / km2) bez DPH

60,00

50,00

Jednotková cena (EUR / km2) bez DPH 

40,00

30,00

Jednotková cena (EUR / km2) bez DPH

10,00

Názov produktu

BA19
BB18
BA19, KE19, NR16, PO16, TN16

BO12, BO13

 

Názov produktu

BA13

BA07
BA03

Názov produktu

BA18

O6
O5

Názov produktu

O4

O3

Názov produktu

O2

O1

Názov produktu

HOFM

DTM / DIGITÁLNY MODEL TERÉNU

DTM, t.j. Digitálny model terénu  z interaktívne fotogrametricky mapovaných 3D zlomových líniií terénu a výškových bodov v hustote podľa morfológie terénu.

 

 

DTM vo formáte TIN spracovaný z bezvegetačných snímok v rozlíšeni 10cm/pixel, v presnosti RmseZ <25cm na vegetáciou nezakrytom teréne, dostupný pre cca. 50% územia SR z r. 2012-2013, prevažne na nížinách, údoliach, okolí miest,  mimo lesov a horských lokalít, a pre veľké mestá z r 2016-2019 (ukážka)

DTM vo formáte TIN spracovaný z vegetačných snímok v rozlíšeni 20cm/pixel, v presnosti RmseZ < 50cm na vegetáciou nezakrytom teréne, dostupný pre celé územie SR , systematicky aktualizovaný zo snímkovaní celej SR v 3 ročnom cykle od r.2002-2003, dostupný pre celé územie SR (ukážka)

DTM vo formáte GRID od 20x 20m, alebo vo forme 3D vrstevníc (v CAD formátoch), interpolovaný z TINu z bezvegetačných snímok v rozlíšeni 10cm/pixel, v presnosti RmseZ <25cm na vegetáciou nezakrytom teréne, dostupný pre cca. 50% územia SR, prevažne na nížinách, údoliach, okolí miest,  mimo lesov a horských lokalít (ukážka)

DTM vo formáte GRID od 20x 20m , alebo vo forme 3D vrstevníc (v CAD formátoch), interpolovaný z TINu z vegetačných snímok v rozlíšeni 20cm/pixel, v presnosti RmseZ < 50cm na vegetáciou nezakrytom teréne, dostupný pre celé územie SR (ukážka)

Jednotková cena (EUR / km2) bez DPH

180,00

 

 

 

Jednotková cena (EUR / km2) bez DPH

120,00

 

 

Jednotková cena (EUR / km2) bez DPH

90,00

 

 

Jednotková cena (EUR / km2) bez DPH

60,00

Názov produktu

TIN10

TIN20


 

GRID10
CONT10

GRID20
CONT20

PODROBNÉ ÚČELOVÉ FOTOGRAMETRICKÉ MAPOVANIE

Samostatná kalkulácia na základe legendy prvkov, rozsahu a hustoty územia a termínu spracovania 

Cenník je k dispozícii pre indikativny odhad ceny za vybraný produkt pre rozsah požadovaného územia. Presnú cenovú kalkuláciu pre licencie pre produkt a vymedzené územie zašle Eurosense emailom na základe požiadavky od zakaznika.

bottom of page