top of page

NOVINKY

Screenshot 2020-01-14 at 14.29.08.png

20.12.2019

Eurosense v roku 2019

V roku 2019 Eurosense dodal a ÚGKK SR akceptoval 2 lokality v rámci projektu DMR SR, t.j. podrobný Digitálny model reliéfu, Digitálny model povrchu a klasifikované mračná bodov,  spracované v Eurosense z leteckého laserového skenovania skenerom Riegl VQ-1560i.

Screenshot 2020-01-14 at 14.29.08.png

14.12.2019

Eurosense v roku 2019

V roku 2019 pokračoval Eurosense na Slovensku v profesionálnom spracovaní 3D virtuálnych modelov miest (3D CityModel) pre interaktívne modelovanie implementované v riešeniach inteligentných miest (SMART CITIES) , vrátane texturovaných vektorových modelov zástavby a terénu

Screenshot 2020-01-14 at 14.29.08.png

14.12.2019

Eurosense v roku 2019

V roku 2019 pokračoval Eurosense na Slovensku v profesionálnom fotogrametrickom  spracovaní špecifických geodatabáz = podkladov pre mapy povodňových ohrození pre protipovodňové aplikácie v lokalitách na celom území SR

Screenshot 2020-01-14 at 14.29.08.png

14.12.2019

EUROSENSE, jeden z hlavných dodávateľov geopriestorových dátových riešení v Európe, výrazne rozširuje svoje možnosti medzinárodného mapovania.

Investíciou v roku 2019 do úplne nového špičkového skenovacieho systému Riegl VQ-1560 II 4MHz LiDAR s kamerou Phase One iXM-RS150F a tiež do špičkovej veľkoformátovej leteckej kamery Vexcel Imaging UltraCam Eagle Mark 3 podnikol EUROSENSE dôležité kroky smerom k zvyšovaniu kapacity pre zber dát s cieľom poskytovať svojim klientom geodáta najvyššej kvality.

Okrem toho si EUROSENSE vybudoval novú a primeranú kapacitu IT a vylepšil svoje zefektívnené pracovné postupy, aby plynulo spracoval zvýšené množstvo údajov získaných pomocou nových senzorov.

Vďaka inštalácii nových senzorov na svoje efektívne lietadlá je EUROSENSE v jedinečnej pozícii, keď ponúka letecké snímkovanie vo veľmi vysokom rozlíšení a extrémne husté mračná bodov z LiDARu na veľkých plochách v krátkom časovom období.

Screenshot 2020-01-14 at 14.29.08.png

14.12.2019

Eurosense v roku 2019

V roku 2019 pokračoval Eurosense na Slovensku v profesionálnom fotogrametrickom  spracovaní špecifických geodatabáz = podkladov pre hlukové mapy v lokalitách na celom území SR

Screenshot 2020-01-14 at 14.29.08.png

14.12.2019

Eurosense v roku 2019

V roku 2019 pokračoval Eurosense na Slovensku v profesionálnom fotogrametrickom  spracovaní Podrobného mapovania striech na základe objednávok pre jednotlivé  budovy  v rámci celého územia SR

Screenshot 2020-01-14 at 14.29.08.png

14.12.2019

Eurosense v roku 2019

V roku 2019 pokračoval Eurosense na Slovensku v profesionálnom spracovaní Digitálnych ortofotomáp vo vysokom rozlíšení 10cm a  5 cm / pixel zo snímkovaní v bezvegetačných obdobiach pre možnosť mapovania pod korunami listnatých stromov

Screenshot 2020-01-14 at 14.29.08.png

14.12.2019

Eurosense v roku 2019

V roku 2019 spracoval  Eurosense Pasporty komunikácií, chodníkov (súvisiace s novou povinnosťou samospráv pre zimnú údržbu), parkovacích miest, zelene (stromy, kríky, trávniky ..), billboardov a pod.

skladka_rozdiely_2.jpg

14.12.2019

Eurosense v roku 2019

V r.2019 spracoval Eurosense Podrobné mapovanie zmien objemov , napr. skládok, výkopov, násypov pre niekoľko lokalít pre enviromentálne vyšetrovania

bottom of page