top of page

VÝSKUM A VÝVOJ

V rámci podpory rozhodovania geoinformačnými službami EUROSENSE neustále vyvíja nové techniky a produkty v rámci výskumných a vývojových projektov.


Európske programy

EUROSENSE vyvinul aplikácie diaľkového snímania v rámci výskumných konzorcií na európskej úrovni (ESA a EC). Sme napr. zapojený do niekoľkých projektov programu GMES (Globálne monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti).
 

Národné programy

EUROSENSE sa podieľa na niekoľkých národných a regionálnych projektoch výskumu a vývoja. Napr. na belgickej úrovni máme výskumné projekty pre Valónsko a Flámsky región (Marshallov plán, dotácie DGO6 a vnútrozemská vodná doprava).

bottom of page