top of page

LASEROVÉ SKENOVANIE

Pre letecké meračské skenovanie (ALS, Airborne Laser Scanning ,alebo LiDAR, Light Detection And Ranging) na Slovensku pre účel spracovania podrobných digitálnych modelov terénu, modelov povrchov a klasifikácie prvkov z mračien bodov používa EUROSENSE podľa parametrov skenovania  niektoré zo 4 lietadiel vo vlastníctve skupiny EUROSENSE (zoznam v časti LMS) alebo lietadlá poľskej spoločnosti OPEGIEKA, s ktoru spolupracujeme napr. pri aktuálnom projekte LiDAR pre UGKK. Lietadlá sú  vybavené senzormi pre letecké skenovanie od spol. RIEGL, aktuálne je EUROSENSE BELFOTOP (spoločník EUROSENSE s.r.o.)  vlastníkom aj najnovšieho digitálneho skeneru RIEGL VQ-1560 II. ALS skenovania  sú realizované v súlade so Zákonom o OUS, na základe predložených letových plánov a povolení od MO SR, za prítomnosti autorizovaných osôb počas LMS, zabezpečovaných naším partnerom.

Plánovanie ALS / LiDAR skenovania   sa vykonáva pomocou IGIplan (IGI) a LMS sa realizujú  pomocou systému riadenia letu CCNS 4 (IGI), ktorý umožňuje presnú polohovú a výškovú navigáciu  náletových osí. Skúsení piloti a operátori navigačných, kamerových a záznamových systémov na palube  zaručujú najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť získaných údajov.

bottom of page