top of page

LETECKÉ SNÍMKOVANIE

Pre letecké meračské snímkovanie (LMS) na Slovensku od r. 1994 pre účel fotogrametrického mapovania  a spracovania ortofotomáp používa EUROSENSE podľa parametrov snímkovania 4 dvojmotorové lietadlá, Cessnu 402B, 2 Cessny 404 a Piper PA31 Chieftain, vo vlastníctve skupiny EUROSENSE, registrované v Belgicku a Maďarsku.   Lietadlá sú v priebehu rokov neustále vybavené najnovšími senzormi pre letecké snímkovanie – od r.2007digitálnymi leteckými kamerami, postupne  Vexcel UltraCam D, Vexcel  UltraCam X, Vexcel UltraCam Xp, aktuálne je EUROSENSE BELFOTOP (spoločník EUROSENSE s.r.o.)  vlastníkom aj najnovšej digitálnej kamery Vexcel UltraCam Eagle M3 .


LMS sú realizované v súlade so Zákonom o OUS, na základe predložených letových plánov a povolení od MO SR, za prítomnosti autorizovaných osôb počas LMS, zabezpečovaných naším partnerom.

Plánovanie LMS  sa vykonáva pomocou IGIplan (IGI) a LMS sa realizujú  pomocou systému riadenia letu CCNS 4 (IGI), ktorý umožňuje presnú navigáciu  náletových osí, a presné polohové a výškové umiestnenie expozície každej leteckej snímky. Skúsení piloti a operátori navigačných, kamerových a záznamových systémov na palube  zaručujú najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť získaných údajov.

(c) Elias Hadjari

bottom of page