top of page

DTM / DSM

Informácie o výške sú veľmi dôležité v mnohých každodenných záležitostiach. Napríklad stúpanie hladiny morí je jedným z najviac ohrozujúcich účinkov globálneho otepľovania. Preto je monitorovanie hrádzí veľmi dôležité. EUROSENSE určuje výšku zemského povrchu a predmetov na ňom na základe leteckých meraní LIDAR alebo vzdušných stereo snímok. To umožňuje modelovanie povodňových rizík, výrobu veľmi presných ortofotografií, výpočty objemu,…

Laserová výškomera z lietadla alebo vrtuľníka je rýchla, presná a účinná metóda na získavanie výškových údajov. Lietadlá sa používajú na prieskum veľkých plôch. Podrobnejšie mapovanie lineárnych prvkov zemského povrchu (menšie rieky, elektrické vedenia, potrubia, železničné koľaje alebo diaľnice) sú podrobne mapované s rovnakým vybavením z vrtuľníkov. Tieto vrtuľníky môžu lietať pomalšie, čo vedie k vyššej hustote meraných pozemných bodov. Je možné dosiahnuť bodové hustoty medzi 1 a 100 bodmi na meter štvorcový.

10 cm bezvegetačný model

20 cm vegetačný model

20 m grid model

2 m vrstevnice s ortom

2 m vrstevnice

DTM Slovenská republika

bottom of page