INFRAŠTRUKTÚRA A PLÁNOVANIE

PLÁNOVANIE SIETÍ

Informácie o využívaní pôdy a krajinnej pokrývke, prítomnosti budov alebo vegetácie s určitou výškou a hustote budov sú základnými parametrami všetkých telekomunikačných spoločností v rámci monitorovania šírenia signálu a iných účelov.

MONITOROVANIE INFRAŠTRUKTÚRY
 

Železnice, diaľnice, potrubia a / alebo trasy elektrického vedenia, ... Pre všetky tieto infraštruktúry si dobré riadenie vyžaduje podrobné informácie o samotných prvkoch infraštruktúry a ich okolí.

© 2019 EUROSENSE, s.r.o.. All rights reserved.

  • Facebook - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh