top of page

ÚČELOVÉ MAPOVANIE

V prípade leteckých snímok a snímacích letov zameraných na zber topografických a tematických údajov používa EUROSENSE 4 firemné dvojmotorové letúny vybavené jedným, dvoma alebo tromi otvormi pre kamery / skenery. Lietadlo vlastnené spoločnosťou umožňuje flexibilné a optimálne získavanie údajov. EUROSENSE vyvinula pre mapovanie koridorov špeciálnu senzorovú platformu, ktorú je možné nainštalovať do helikoptéry. Naše letecké služby sú k dispozícii 365 dní v roku a na celom európskom území.


Plánovanie leteckých misií sa vykonáva pomocou IGIplan (IGI). Misie sa vykonávajú pomocou systému riadenia letu CCNS 4 (IGI), ktorý umožňuje presné umiestnenie letových osí, ako aj presnú fotografiu. Skúsení piloti a prevádzkovatelia systémov zaručujú najvyššiu kvalitu získaných údajov. Po ukončení letu sa údaje prenášajú do jednej z výrobných jednotiek systému EUROSENSE. Všetky údaje sú spracovávané a interpretované kvalifikovanými operátormi a inžiniermi EUROSENSE, aby sa splnili vysoké štandardy kvality

Hlukové mapovanie

Mapovanie polohy elektrických stĺpov

Mapovanie billboardov

Mapovanie dopravného značenia

bottom of page